Time Difference Ocaña Hong Kong

Time Difference Ocaña Hong Kong +7 hours

Current local time in
Ocaña, Europe/Madrid

Current local time in
Hong Kong, Asia/Hong_Kong

Timetable: Current local time by comparison

Europe/Madrid Asia/Hong_Kong
November 21, 2018, 12:00 am November 21, 2018, 7:00 am
November 21, 2018, 1:00 am November 21, 2018, 8:00 am
November 21, 2018, 2:00 am November 21, 2018, 9:00 am
November 21, 2018, 3:00 am November 21, 2018, 10:00 am
November 21, 2018, 4:00 am November 21, 2018, 11:00 am
November 21, 2018, 5:00 am November 21, 2018, 12:00 pm
November 21, 2018, 6:00 am November 21, 2018, 1:00 pm
November 21, 2018, 7:00 am November 21, 2018, 2:00 pm
November 21, 2018, 8:00 am November 21, 2018, 3:00 pm
November 21, 2018, 9:00 am November 21, 2018, 4:00 pm
November 21, 2018, 10:00 am November 21, 2018, 5:00 pm
November 21, 2018, 11:00 am November 21, 2018, 6:00 pm
Europe/Madrid Asia/Hong_Kong
November 21, 2018, 12:00 pm November 21, 2018, 7:00 pm
November 21, 2018, 1:00 pm November 21, 2018, 8:00 pm
November 21, 2018, 2:00 pm November 21, 2018, 9:00 pm
November 21, 2018, 3:00 pm November 21, 2018, 10:00 pm
November 21, 2018, 4:00 pm November 21, 2018, 11:00 pm
November 21, 2018, 5:00 pm November 22, 2018, 12:00 am
November 21, 2018, 6:00 pm November 22, 2018, 1:00 am
November 21, 2018, 7:00 pm November 22, 2018, 2:00 am
November 21, 2018, 8:00 pm November 22, 2018, 3:00 am
November 21, 2018, 9:00 pm November 22, 2018, 4:00 am
November 21, 2018, 10:00 pm November 22, 2018, 5:00 am
November 21, 2018, 11:00 pm November 22, 2018, 6:00 am

Time Zones

Ocaña (City)

Time Zone Europe/Madrid

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time
DST

UTC+2

Standard Time

Currently in use
UTC+1

Hong Kong (City)

Time Zone Asia/Hong_Kong

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+8

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Ocaña