Time Difference Anjala Hong Kong

Time Difference Anjala Hong Kong +6 hours

Current local time in
Anjala, Europe/Helsinki

Current local time in
Hong Kong, Asia/Hong_Kong

Timetable: Current local time by comparison

Europe/Helsinki Asia/Hong_Kong
January 23, 2018, 12:00 am January 23, 2018, 6:00 am
January 23, 2018, 1:00 am January 23, 2018, 7:00 am
January 23, 2018, 2:00 am January 23, 2018, 8:00 am
January 23, 2018, 3:00 am January 23, 2018, 9:00 am
January 23, 2018, 4:00 am January 23, 2018, 10:00 am
January 23, 2018, 5:00 am January 23, 2018, 11:00 am
January 23, 2018, 6:00 am January 23, 2018, 12:00 pm
January 23, 2018, 7:00 am January 23, 2018, 1:00 pm
January 23, 2018, 8:00 am January 23, 2018, 2:00 pm
January 23, 2018, 9:00 am January 23, 2018, 3:00 pm
January 23, 2018, 10:00 am January 23, 2018, 4:00 pm
January 23, 2018, 11:00 am January 23, 2018, 5:00 pm
Europe/Helsinki Asia/Hong_Kong
January 23, 2018, 12:00 pm January 23, 2018, 6:00 pm
January 23, 2018, 1:00 pm January 23, 2018, 7:00 pm
January 23, 2018, 2:00 pm January 23, 2018, 8:00 pm
January 23, 2018, 3:00 pm January 23, 2018, 9:00 pm
January 23, 2018, 4:00 pm January 23, 2018, 10:00 pm
January 23, 2018, 5:00 pm January 23, 2018, 11:00 pm
January 23, 2018, 6:00 pm January 24, 2018, 12:00 am
January 23, 2018, 7:00 pm January 24, 2018, 1:00 am
January 23, 2018, 8:00 pm January 24, 2018, 2:00 am
January 23, 2018, 9:00 pm January 24, 2018, 3:00 am
January 23, 2018, 10:00 pm January 24, 2018, 4:00 am
January 23, 2018, 11:00 pm January 24, 2018, 5:00 am

Time Zones

Anjala (City)

Time Zone Europe/Helsinki

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+2

Daylight Saving Time
DST

UTC+3

Standard Time

Currently in use
UTC+2

Hong Kong (City)

Time Zone Asia/Hong_Kong

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+8

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Anjala