Diferencia horaria Burang Hong Kong

Diferencia horaria Burang Hong Kong No diferencia de tiempo

Hora actual en
Burang, Asia/Shanghai

Hora actual en
Hong Kong, Asia/Hong_Kong

Comparación de horarios

Asia/Shanghai Asia/Hong_Kong
15/11/2018 00:00 15/11/2018 00:00
15/11/2018 01:00 15/11/2018 01:00
15/11/2018 02:00 15/11/2018 02:00
15/11/2018 03:00 15/11/2018 03:00
15/11/2018 04:00 15/11/2018 04:00
15/11/2018 05:00 15/11/2018 05:00
15/11/2018 06:00 15/11/2018 06:00
15/11/2018 07:00 15/11/2018 07:00
15/11/2018 08:00 15/11/2018 08:00
15/11/2018 09:00 15/11/2018 09:00
15/11/2018 10:00 15/11/2018 10:00
15/11/2018 11:00 15/11/2018 11:00
Asia/Shanghai Asia/Hong_Kong
15/11/2018 12:00 15/11/2018 12:00
15/11/2018 13:00 15/11/2018 13:00
15/11/2018 14:00 15/11/2018 14:00
15/11/2018 15:00 15/11/2018 15:00
15/11/2018 16:00 15/11/2018 16:00
15/11/2018 17:00 15/11/2018 17:00
15/11/2018 18:00 15/11/2018 18:00
15/11/2018 19:00 15/11/2018 19:00
15/11/2018 20:00 15/11/2018 20:00
15/11/2018 21:00 15/11/2018 21:00
15/11/2018 22:00 15/11/2018 22:00
15/11/2018 23:00 15/11/2018 23:00

Zonas horarias

Burang (Ciudad)

Zona horaria Asia/Shanghai

Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC

UTC+8

DST
Horario de verano

No hay horario de verano en esta zona horaria.

Hong Kong (Ciudad)

Zona horaria Asia/Hong_Kong

Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC

UTC+8

DST
Horario de verano

No hay horario de verano en esta zona horaria.
Calculadora de hora

Calculadora de diferencias horarias

Burang