Diferencia horaria Parakou Tokio

Diferencia horaria Parakou Tokio +8 horas

Hora actual enParakou, Africa/Porto-Novo

Hora actual enTokio, Asia/Tokyo

Comparación de horarios

Africa/Porto-Novo Asia/Tokyo
19/01/2019 00:00 19/01/2019 08:00
19/01/2019 01:00 19/01/2019 09:00
19/01/2019 02:00 19/01/2019 10:00
19/01/2019 03:00 19/01/2019 11:00
19/01/2019 04:00 19/01/2019 12:00
19/01/2019 05:00 19/01/2019 13:00
19/01/2019 06:00 19/01/2019 14:00
19/01/2019 07:00 19/01/2019 15:00
19/01/2019 08:00 19/01/2019 16:00
19/01/2019 09:00 19/01/2019 17:00
19/01/2019 10:00 19/01/2019 18:00
19/01/2019 11:00 19/01/2019 19:00
Africa/Porto-Novo Asia/Tokyo
19/01/2019 12:00 19/01/2019 20:00
19/01/2019 13:00 19/01/2019 21:00
19/01/2019 14:00 19/01/2019 22:00
19/01/2019 15:00 19/01/2019 23:00
19/01/2019 16:00 20/01/2019 00:00
19/01/2019 17:00 20/01/2019 01:00
19/01/2019 18:00 20/01/2019 02:00
19/01/2019 19:00 20/01/2019 03:00
19/01/2019 20:00 20/01/2019 04:00
19/01/2019 21:00 20/01/2019 05:00
19/01/2019 22:00 20/01/2019 06:00
19/01/2019 23:00 20/01/2019 07:00

Zonas horarias

Parakou (Ciudad)

Zona horaria Africa/Porto-Novo

Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC

UTC+1

DST
Horario de verano

No hay horario de verano en esta zona horaria.

Tokyo (Ciudad)

Zona horaria Asia/Tokyo

Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC

UTC+9

DST
Horario de verano

No hay horario de verano en esta zona horaria.
Calculadora de hora

Calculadora de diferencias horarias

Parakou