Diferencia horaria España Rome

Diferencia horaria España Rome No diferencia de tiempo

Hora actual en
España, Europe/Madrid

Hora actual en
Rome, Europe/Rome

Comparación de horarios

Europe/Madrid Europe/Rome
25/02/2018 00:00 25/02/2018 00:00
25/02/2018 01:00 25/02/2018 01:00
25/02/2018 02:00 25/02/2018 02:00
25/02/2018 03:00 25/02/2018 03:00
25/02/2018 04:00 25/02/2018 04:00
25/02/2018 05:00 25/02/2018 05:00
25/02/2018 06:00 25/02/2018 06:00
25/02/2018 07:00 25/02/2018 07:00
25/02/2018 08:00 25/02/2018 08:00
25/02/2018 09:00 25/02/2018 09:00
25/02/2018 10:00 25/02/2018 10:00
25/02/2018 11:00 25/02/2018 11:00
Europe/Madrid Europe/Rome
25/02/2018 12:00 25/02/2018 12:00
25/02/2018 13:00 25/02/2018 13:00
25/02/2018 14:00 25/02/2018 14:00
25/02/2018 15:00 25/02/2018 15:00
25/02/2018 16:00 25/02/2018 16:00
25/02/2018 17:00 25/02/2018 17:00
25/02/2018 18:00 25/02/2018 18:00
25/02/2018 19:00 25/02/2018 19:00
25/02/2018 20:00 25/02/2018 20:00
25/02/2018 21:00 25/02/2018 21:00
25/02/2018 22:00 25/02/2018 22:00
25/02/2018 23:00 25/02/2018 23:00

Zonas horarias

Europe/Madrid (Zona horaria)

Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC

UTC+1

Horario de verano
DST

UTC+2

Tiempo Estándar

Actualmente en servicio
UTC+1

Rome (Ciudad)

Zona horaria Europe/Rome

Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC

UTC+1

Horario de verano
DST

UTC+2

Tiempo Estándar

Actualmente en servicio
UTC+1
Calculadora de hora

Calculadora de diferencias horarias

España