Time Difference Bangkok Hong Kong

Time Difference Bangkok Hong Kong +1 hour

Current local time in
Bangkok, Asia/Bangkok

Current local time in
Hong Kong, Asia/Hong_Kong

Timetable: Current local time by comparison

Asia/Bangkok Asia/Hong_Kong
November 15, 2018, 12:00 am November 15, 2018, 1:00 am
November 15, 2018, 1:00 am November 15, 2018, 2:00 am
November 15, 2018, 2:00 am November 15, 2018, 3:00 am
November 15, 2018, 3:00 am November 15, 2018, 4:00 am
November 15, 2018, 4:00 am November 15, 2018, 5:00 am
November 15, 2018, 5:00 am November 15, 2018, 6:00 am
November 15, 2018, 6:00 am November 15, 2018, 7:00 am
November 15, 2018, 7:00 am November 15, 2018, 8:00 am
November 15, 2018, 8:00 am November 15, 2018, 9:00 am
November 15, 2018, 9:00 am November 15, 2018, 10:00 am
November 15, 2018, 10:00 am November 15, 2018, 11:00 am
November 15, 2018, 11:00 am November 15, 2018, 12:00 pm
Asia/Bangkok Asia/Hong_Kong
November 15, 2018, 12:00 pm November 15, 2018, 1:00 pm
November 15, 2018, 1:00 pm November 15, 2018, 2:00 pm
November 15, 2018, 2:00 pm November 15, 2018, 3:00 pm
November 15, 2018, 3:00 pm November 15, 2018, 4:00 pm
November 15, 2018, 4:00 pm November 15, 2018, 5:00 pm
November 15, 2018, 5:00 pm November 15, 2018, 6:00 pm
November 15, 2018, 6:00 pm November 15, 2018, 7:00 pm
November 15, 2018, 7:00 pm November 15, 2018, 8:00 pm
November 15, 2018, 8:00 pm November 15, 2018, 9:00 pm
November 15, 2018, 9:00 pm November 15, 2018, 10:00 pm
November 15, 2018, 10:00 pm November 15, 2018, 11:00 pm
November 15, 2018, 11:00 pm November 16, 2018, 12:00 am

Time Zones

Bangkok (City)

Time Zone Asia/Bangkok

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+7

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.

Hong Kong (City)

Time Zone Asia/Hong_Kong

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+8

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Bangkok