Time Difference Gwandu Madrid

Time Difference Gwandu Madrid +1 hour

Current local time in
Gwandu, Africa/Lagos

Current local time in
Madrid, Europe/Madrid

Timetable: Current local time by comparison

Africa/Lagos Europe/Madrid
October 19, 2018, 12:00 am October 19, 2018, 1:00 am
October 19, 2018, 1:00 am October 19, 2018, 2:00 am
October 19, 2018, 2:00 am October 19, 2018, 3:00 am
October 19, 2018, 3:00 am October 19, 2018, 4:00 am
October 19, 2018, 4:00 am October 19, 2018, 5:00 am
October 19, 2018, 5:00 am October 19, 2018, 6:00 am
October 19, 2018, 6:00 am October 19, 2018, 7:00 am
October 19, 2018, 7:00 am October 19, 2018, 8:00 am
October 19, 2018, 8:00 am October 19, 2018, 9:00 am
October 19, 2018, 9:00 am October 19, 2018, 10:00 am
October 19, 2018, 10:00 am October 19, 2018, 11:00 am
October 19, 2018, 11:00 am October 19, 2018, 12:00 pm
Africa/Lagos Europe/Madrid
October 19, 2018, 12:00 pm October 19, 2018, 1:00 pm
October 19, 2018, 1:00 pm October 19, 2018, 2:00 pm
October 19, 2018, 2:00 pm October 19, 2018, 3:00 pm
October 19, 2018, 3:00 pm October 19, 2018, 4:00 pm
October 19, 2018, 4:00 pm October 19, 2018, 5:00 pm
October 19, 2018, 5:00 pm October 19, 2018, 6:00 pm
October 19, 2018, 6:00 pm October 19, 2018, 7:00 pm
October 19, 2018, 7:00 pm October 19, 2018, 8:00 pm
October 19, 2018, 8:00 pm October 19, 2018, 9:00 pm
October 19, 2018, 9:00 pm October 19, 2018, 10:00 pm
October 19, 2018, 10:00 pm October 19, 2018, 11:00 pm
October 19, 2018, 11:00 pm October 20, 2018, 12:00 am

Time Zones

Gwandu (City)

Time Zone Africa/Lagos

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+1

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.

Madrid (City)

Time Zone Europe/Madrid

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+1

Daylight Saving Time
DST

Currently in use
UTC+2

Standard Time

UTC+1
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Gwandu