Time Difference Bangladesh Hong Kong

Time Difference Bangladesh Hong Kong +2 hours

Current local time inBangladesh, Asia/Dhaka

Current local time inHong Kong, Asia/Hong_Kong

Timetable: Current local time by comparison

Asia/Dhaka Asia/Hong_Kong
January 16, 2019, 12:00 am January 16, 2019, 2:00 am
January 16, 2019, 1:00 am January 16, 2019, 3:00 am
January 16, 2019, 2:00 am January 16, 2019, 4:00 am
January 16, 2019, 3:00 am January 16, 2019, 5:00 am
January 16, 2019, 4:00 am January 16, 2019, 6:00 am
January 16, 2019, 5:00 am January 16, 2019, 7:00 am
January 16, 2019, 6:00 am January 16, 2019, 8:00 am
January 16, 2019, 7:00 am January 16, 2019, 9:00 am
January 16, 2019, 8:00 am January 16, 2019, 10:00 am
January 16, 2019, 9:00 am January 16, 2019, 11:00 am
January 16, 2019, 10:00 am January 16, 2019, 12:00 pm
January 16, 2019, 11:00 am January 16, 2019, 1:00 pm
Asia/Dhaka Asia/Hong_Kong
January 16, 2019, 12:00 pm January 16, 2019, 2:00 pm
January 16, 2019, 1:00 pm January 16, 2019, 3:00 pm
January 16, 2019, 2:00 pm January 16, 2019, 4:00 pm
January 16, 2019, 3:00 pm January 16, 2019, 5:00 pm
January 16, 2019, 4:00 pm January 16, 2019, 6:00 pm
January 16, 2019, 5:00 pm January 16, 2019, 7:00 pm
January 16, 2019, 6:00 pm January 16, 2019, 8:00 pm
January 16, 2019, 7:00 pm January 16, 2019, 9:00 pm
January 16, 2019, 8:00 pm January 16, 2019, 10:00 pm
January 16, 2019, 9:00 pm January 16, 2019, 11:00 pm
January 16, 2019, 10:00 pm January 17, 2019, 12:00 am
January 16, 2019, 11:00 pm January 17, 2019, 1:00 am

Time Zones

Bangladesh (Country)

Time Zone Asia/Dhaka

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+6

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.

Hong Kong (City)

Time Zone Asia/Hong_Kong

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+8

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Bangladesh