Time Difference Bangladesh Tokyo

Time Difference Bangladesh Tokyo +3 hours

Current local time in
Bangladesh, Asia/Dhaka

Current local time in
Tokyo, Asia/Tokyo

Timetable: Current local time by comparison

Asia/Dhaka Asia/Tokyo
November 20, 2018, 12:00 am November 20, 2018, 3:00 am
November 20, 2018, 1:00 am November 20, 2018, 4:00 am
November 20, 2018, 2:00 am November 20, 2018, 5:00 am
November 20, 2018, 3:00 am November 20, 2018, 6:00 am
November 20, 2018, 4:00 am November 20, 2018, 7:00 am
November 20, 2018, 5:00 am November 20, 2018, 8:00 am
November 20, 2018, 6:00 am November 20, 2018, 9:00 am
November 20, 2018, 7:00 am November 20, 2018, 10:00 am
November 20, 2018, 8:00 am November 20, 2018, 11:00 am
November 20, 2018, 9:00 am November 20, 2018, 12:00 pm
November 20, 2018, 10:00 am November 20, 2018, 1:00 pm
November 20, 2018, 11:00 am November 20, 2018, 2:00 pm
Asia/Dhaka Asia/Tokyo
November 20, 2018, 12:00 pm November 20, 2018, 3:00 pm
November 20, 2018, 1:00 pm November 20, 2018, 4:00 pm
November 20, 2018, 2:00 pm November 20, 2018, 5:00 pm
November 20, 2018, 3:00 pm November 20, 2018, 6:00 pm
November 20, 2018, 4:00 pm November 20, 2018, 7:00 pm
November 20, 2018, 5:00 pm November 20, 2018, 8:00 pm
November 20, 2018, 6:00 pm November 20, 2018, 9:00 pm
November 20, 2018, 7:00 pm November 20, 2018, 10:00 pm
November 20, 2018, 8:00 pm November 20, 2018, 11:00 pm
November 20, 2018, 9:00 pm November 21, 2018, 12:00 am
November 20, 2018, 10:00 pm November 21, 2018, 1:00 am
November 20, 2018, 11:00 pm November 21, 2018, 2:00 am

Time Zones

Asia/Dhaka (Time Zone)

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+6

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.

Tokyo (City)

Time Zone Asia/Tokyo

Universal Time Coordinated
GMT / UTC

UTC+9

DST
Daylight Saving Time

There are no future Daylight Saving Time rules for this time zone.
Time Zone Calculator

Time Zone Converter (Time Difference Calculator)

Bangladesh